Ekonomitjänster
Tycker du att din och ditt företags ekonomi och administration är viktig? Tycker du samtidigt att dessa sysslor tar för mycket tid av dina ordinarie arbetsuppgifter? Tycker du att tid är pengar? Anlita Svensk KonsultService AB!

Redovisning
Bokföringen är kärnan i din verksamhet.
För att kunna fatta rätt beslut vid rätt tillfälle krävs det snabba och korrekta redovisningsrapporter. Flertalet företag ska även lämna en momsredovisning varje månad till skattemyndigheten.

Fakturering
Att ha en ordnad fakturering och reskontrahantering är viktigt för ditt företags likviditet och fortlevnad.
Vi hjälper dig med såväl fakturering som kund- och leverantörsreskontrahantering.

Har du problem med att få betalt i tid, hjälper vi dig även med inkassohanteringen.

Löner
Att hantera löner är inte bara att betala ut pengar till arbetstagaren. En korrekt löneberedning är ett krav för att kunna ha kontroll på sjukfrånvaro, beräkna semesterlöner eller upprätta kontrolluppgifter. Ibland är du även skyldig att lämna lönestatistik till SCB för dina anställda.

För att klara av detta med en rimlig arbetsinsats krävs det ett datoriserat lönesystem.

Bokslut
När ditt verksamhetsår gått till enda skall det avslutas med ett bokslut. Nu skall vi ta hänsyn till allt för att få fram ett resultat som speglar din och dina medarbetares arbetsinsats under året.

Men det är också början på något nytt, en möjlighet att analysera och förändra saker som ex kan höja
produktiviteten och förbättra lönsamheten i ditt företag.

Revision
När bokslutsarbetet är avslutat är det dags för revision d.v.s. granskning av ditt räkenskapsmaterial och din verksamhet under det gångna året.

Många ser revisionen som ett nödvändigt ont men en bra revisor minimerar risken för otrevliga snedsteg och bildar ett värdefullt bollplank när du behöver råd och nya idéer.

Deklarationer
Det sista vi gör på verksamhetsåret som avslutats, är inkomstdeklarationen. Många av de justeringar som påverkar din skatt har redan gjorts i bokslutet men det finns en del att ta hänsyn till även i deklarationsarbetet som påverkar din slutliga skatt.

Under senare år har kraven successivt skärpts från skattemyndigheten på nödvändigheten att avlämna en korrekt inkomstdeklaration för att slippa kostsamma efterspel som t.ex. skattetillägg.

     
     
 

Rådgivning
Rådgivningen kan innefatta allt inom såväl privata som företagsekonomiska frågor. Med hjälp av vår sökprofil ringar vi snabbt in vilka områden som är aktuella för dina behov.
Några av de områden som vi ofta får frågor inom är:

- Skattefrågor
- Företagsöverlåtelser
- Gåvor
- Generationsskiften
- Pensionsfrågor
- Förmögenhetsförvaltning