Försäkringstjänster
Försäkringar förknippar de flesta normalt med person- och företagsförsäkringar, men området är mycket bredare än så. Förutom de traditionella försäkringslösningarna förmedlar vi även lösningar inom bl.a. områdena:

- Pensionsförsäkringar
- Kapitalförsäkringar
- Kompanjonförsäkringar
- Fondförsäkringar
- Skattegynnade försäkringar

Svensk KonsultService AB lotsar dig till rätt aktör i försäkringsdjungeln.